WORD DONATEUR

Drumfanfare & Schutterij Sint Oda is al meer dan 130 jaar een begrip in Boshoven

Naast de deelname aan diverse schuttersfeesten en overige activiteiten organiseert de schutterij ook diverse activiteiten voor de inwoners en verenigingen van Boshoven. Enkele voorbeelden hiervan zijn jaarlijkse Open Weerter Schiet Toernooi (OWST) en het donateurschieten. Het grootste succes van de schutterij was het behalen van het O.L.S. in 2000. Ook individueel behoren onze schutters bij de top. Er werd al diverse malen het persoonlijke kampioenschap van de schuttersbond Eendracht Maakt Macht door een aantal leden gewonnen. Maar niet alleen met de schietprestaties blinkt Sint Oda uit, ook tijdens de diverse optochten worden vaak eerste prijzen behaald.

Ook de drumfanfare is een onderdeel van onze vereniging, die niet meer weg te denken is in Boshoven. Zo is de drumfanfare vaak in Boshoven te horen tijdens diverse activiteiten, zoals begeleiden van de communicanten en het verzorgen van serenades bij 50- of 60-jarige huwelijken. De grootste successen van onze drumfanfare vonden plaats eind jaren tachtig toen twee maal het Nederlands kampioenschap werd behaald. Om ook in de toekomst het bestaan van de drumfanfare te waarborgen en de successen van het verleden weer te evenaren verzorgt Drumfanfare & Schutterij Sint Oda samen met de muziekschool in Weert muziekopleidingen voor haar (jeugdige) leden. 

Om deze activiteiten ook in de toekomst te kunnen realiseren zijn wij als vereniging op zoek naar bedrijven en personen die Drumfanfare & Schutterij Sint Oda een warm hart toedragen en onze vereniging door middel van een financiële gift willen ondersteunen. 

Hiervoor hebben wij de actie “Met zijn allen voor Sint Oda” in het leven geroepen.

WORD SPONSOR (voor bedrijven)

U kunt als bedrijf onze drumfanfare & schutterij sponsoren. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld muziekinstrumenten en uniformen onderhouden en/of aanschaffen.

Hieronder leest u de voorwaarden (reglement) bij deelname:

Reglement sponsoren: 

 1. De sponsors van Drumfanfare & Schutterij Sint Oda zijn bedrijven of rechtspersonen die Drumfanfare & Schutterij Sint Oda Boshoven een warm hart toedragen.
 1. Men verbindt zich voor minimaal een jaar als sponsor. Deelname kan op elk gewenst tijdstip plaatsvinden. Na beëindiging van het contributie jaar ontvangt u een schrijven voor een eventuele verlenging.  
 1. Men wordt ingeschreven als sponsor na het voldoen van een financiële bijdrage te voldoen binnen 14 dagen na ontvangst factuur. 
 1. De financiële middelen opgebracht door de sponsoren zullen door het bestuur gebruikt worden voor het aanschaffen c.q. onderhouden van uniformen / instrumenten en het opleiden van nieuwe muzikanten. 
 1. De sponsoren van Drumfanfare & Schutterij Sint Oda mogen als blijk van waardering met een team gratis deelnemen aan het Open Weerter Schiet Toernooi (OWST). Bovendien wordt de mogelijkheid geboden om op een nader, door Drumfanfare & Schutterij Sint Oda, te bepalen zaterdagavond te komen schieten met maximaal 2 personen bij het clubgebouw (max. 6 schoten per deelnemer). De activiteiten zullen van tevoren aan u medegedeeld worden. Verder zal er, naast een vermelding op de website, op  minimaal één openbare, door het bestuur vastgestelde activiteit, een naamsvermelding plaatsvinden van deelnemende sponsoren. Schuttersfeesten en een eventueel O.L.S. zijn hiervan uitgesloten. Verder ontvangt u tweemaal per jaar een nieuwsbrief over Drumfanfare en Schutterij Sint Oda.
 1. Het bestuur behoudt zich het recht voor om bedrijven of rechtspersonen die de Drumfanfare & Schutterij Sint Oda moedwillig benadelen, in een kwaad daglicht stellen of zich op een of andere manier niet houden aan de normen en waarden van onze verenging, het recht van deelname te ontzeggen.
 1. Namens het bestuur en alle leden van Drumfanfare & Schutterij Sint Oda danken wij u voor uw steun aan onze vereniging.

WORD BEGUNSTIGER (voor personen)

U kunt als persoon onze drumfanfare & schutterij steunen. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld muziekinstrumenten en uniformen onderhouden en/of aanschaffen.

Hieronder leest u de voorwaarden (reglement) bij deelname:

Reglement begunstigers:

 1. De begunstigers van Drumfanfare & Schutterij Sint Oda zijn personen van 16 jaar en ouder die geen lid zijn van de Drumfanfare en/of Schutterij Sint Oda Boshoven, maar hen wel een warm hart toedragen.
 1. Men verbindt zich voor minimaal 1 jaar als begunstiger van Drumfanfare & Schutterij Sint Oda door het voldoen van een financiële bijdrage per persoon, te betalen na ontvangst factuur.
 1. Men kan begunstiger worden door zich schriftelijk aan te melden bij een van de (bestuurs)leden. Deelname kan op elk gewenst tijdstip plaatsvinden. Na afloop van het jaar ontvangt u een schrijven voor een eventuele verlenging.
 1. De financiële middelen opgebracht door de begunstigers zullen door het bestuur gebruikt worden voor het aanschaffen c.q. onderhouden van uniformen / instrumenten en het opleiden van nieuwe muzikanten.
 1. De begunstigers van Drumfanfare & Schutterij Sint Oda hebben geen rechten en plichten zoals de leden en hebben zodanig ook geen stemrecht of toegang tot de algemene ledenvergaderingen.
 1. De begunstigers van Drumfanfare & Schutterij Sint Oda mogen als blijk van waardering deelnemen aan het koningschieten van Boshoven. Dit koningschieten zal gelijktijdig plaatsvinden met het koningschieten van Drumfanfare & Schutterij Sint Oda. Bovendien wordt de mogelijkheid geboden om op een nader, door Drumfanfare & Schutterij Sint Oda, te bepalen zaterdagavond te komen schieten bij het clubgebouw (max. 6 schoten per deelnemer). De activiteiten zullen van tevoren aan u medegedeeld worden. Verder ontvangt u tweemaal per jaar een nieuwsbrief over Drumfanfare & Schutterij Sint Oda.
 1. Het bestuur behoudt zich het recht voor om personen die de Drumfanfare & Schutterij St. Oda moedwillig benadelen, in een kwaad daglicht stellen of zich op een of andere manier niet houden aan de normen en waarden van onze verenging, het lidmaatschap of status als begunstiger te ontnemen.

Vraag naar de complete voorwaarden, meer informatie en de hoogte van de financiële bijdrage bij:

Murielle Nies (secretaris) schutterijsintoda@gmail.com

Sponsoren 2022


Van de Venne Oud Ijzer